భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Hey Govind Hey Gopal - Bhajan Song


Hey Govinda Gopala

This is a beautiful devotional bhajan (song) in praise of supreme God . 


Let us help the poor and needy with all our heart and let god bless us to help those in pain.

ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
हे गोबिंद हे गोपाल हे दइआल लाल ॥१॥ रहाउ ॥ 

He govind he gopāl he dayalu la. ||1|| rahā▫o. 
O Lord of the Universe, O Lord of the World, O Dear Merciful Beloved. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ॥੧॥
प्रान नाथ अनाथ सखे दीन दरद निवार ॥१॥ 

Parān nāth anāth sakhe dīn darad nivār. ||1|| 
You are the Master of the breath of life, the Companion of the lost and forsaken, the Destroyer of the pains of the poor. ||1||

ਹੇ ਸਮ੍ਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥੨॥
हे सम्रथ अगम पूरन मोहि मइआ धारि ॥२॥ 

He samrath agam pūran mohi ma▫i▫ā dhār. ||2|| 
O All-powerful, Inaccessible, Perfect Lord, please shower me with Your Mercy. ||2||

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥੩॥੮॥੩੦॥
अंध कूप महा भइआन नानक पारि उतार ॥३॥८॥३०॥ 

Andh kūp mahā bha▫i▫ān Nānak pār utār. ||3||8||30|| 
Please, carry Nanak across the terrible, deep dark pit of the world to the other side. ||3||8||30|| No comments:

Post a Comment